Văn bản Quy phạm Pháp luật
Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 
Số Ký hiệu:
30/2020/TT-BTC 
Ban hành:
17/04/2020 
Người ký:
Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải 
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
01/06/2020 
Trích yếu:
Thông tư 30/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ số 30/2018/NĐ-CP  
Nội dung Tập tin Đính kèm: