Văn bản Quy phạm Pháp luật
Phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước 
Số Ký hiệu:
855/QĐ-UBND  
Ban hành:
24/04/2020 
Người ký:
Phó chủ tịch Dương Văn Thắng 
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
24/04/2020 
Trích yếu:
Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của các cơ quan, đơn vị, Sở, ngành trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 
Nội dung Tập tin Đính kèm: