Văn bản Quy phạm Pháp luật
Thông tư sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập 
Số Ký hiệu:
39/2020/TT-BTC 
Ban hành:
15/05/2020 
Người ký:
Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn 
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
01/06/2020 
Trích yếu:
Thông tư 39/2020/TT-BTC ngày 15/5/2020 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập 
Nội dung Tập tin Đính kèm: