Văn bản Quy phạm Pháp luật
Hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CP 
Số Ký hiệu:
40/2020/TT-BTC 
Ban hành:
15/05/2020 
Người ký:
Thứ trưởng Đỗ Hoàng Tuấn Anh 
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
01/07/2020 
Trích yếu:
Thông tư số 40/2020/TT-BTC Hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán và Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập 
Nội dung Tập tin Đính kèm: