Văn bản Quy phạm Pháp luật
Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực kho bạc nhà nước và NSNN 
Số Ký hiệu:
38/2020/TT-BTC 
Ban hành:
12/05/2020 
Người ký:
Thứ trưởng Đỗ Hoàng Tuấn Anh 
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
26/06/2020 
Trích yếu:
Thông tư 38/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực kho bạc nhà nước và NSNN 
Nội dung Tập tin Đính kèm: