Phòng Tài chính, hành chính sự nghiệp


1. Vị trí, chức năng

Tham mưu Lãnh đạo Sở về công tác quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; xây dựng và hướng dẫn các chế độ chính sách về lĩnh vực tài chính hành chính sự nghiệp; hướng dẫn việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

Dự thảo Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực tài chính hành chính sự nghiệp.

Tham mưu Lãnh đạo Sở giúp Chủ tịch UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về tài chính đối với cơ quan, đơn vị khối tỉnh, các hội và các tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

Tham mưu bổ sung dự toán chi ngân sách cho các đơn vị cấp tỉnh, để thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến lĩnh vực hành chính sự nghiệp.

Có ý kiến về dự toán kinh phí đối với công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với dự án, tiểu dự án do UBND tỉnh phê duyệt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Phối hợp phòng Quản lý Ngân sách: Rà soát, điều chỉnh dự toán ngân sách cấp tỉnh; các phương án cân đối ngân sách và các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao; dự thảo phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách của địa phương; hướng dẫn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, lập phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh theo quy định của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trình UBND tỉnh.

Thực hiện kiểm tra việc phân bổ dự toán chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán tỉnh (bao gồm các hội khối tỉnh).

Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách cấp tỉnh (khối tỉnh); yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước.

Thẩm định hoặc xét duyệt quyết toán đối với các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác có sử dụng ngân sách cấp tỉnh theo quy định.

Hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật; tham gia ý kiến đối với phương án tự chủ tài chính năm đầu thời kỳ ổn định của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Nhập và phê duyệt dự toán trên hệ thống Tabmis theo quy định của Bộ Tài chính. Kiểm tra việc hạch toán chi ngân sách nhà nước trên hệ thống Tabmis.

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính phục vụ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực tài chính hành chính sự nghiệp thuộc phạm vi quản đối với phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND tỉnh, các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do Lãnh đạo Sở giao liên quan đến nhiệm vụ và theo quy định của pháp luật.

* Ghi chú: Ngoài nhiệm vụ được phân công nêu trên, các phòng thuộc Sở có trách nhiệm phối hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất phát sinh, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được cấp thẩm quyền giao Sở Tài chính thực hiện.

Công khai ngân sách
dịch vụ công trục tuyến
Bộ tài chính
văn phòng chính phủ người dân
văn phòng chính phủ doanh nghiệp
cong khai minh bach
gop y du thao
tai lieu xuc tien dau tu
CÔNG TÁC ĐẢNG
ĐOÀN THANH NIÊN
Công đoàn
CỰU CHIẾN BINH
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
cải cách thủ tục hành chính
đường dây nóng
csdl quốc gia
công báo tây ninh
công báo chính phủ
hộp thư điện tử
hỏi đáp
quản lý đầu tư
thanh tra tài chính
tuyên truyền giáo dục pháp luật
thống kê tài chính
tài liệu đk giá
hướng dẫn đăng ký QHNS trực tuyến
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay1,425
  • Tháng hiện tại43,218
  • Tổng lượt truy cập3,308,970
Công khai ngân sách
dịch vụ công trục tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây