SỞ TÀI CHÍNH TÂY NINH

I. Tiểu sử tóm tắt, lĩnh vực phụ trách và ủy quyền ký các văn bản đối với các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Sở Tài chính

1. Ông Trịnh Ngọc Phương - Giám đốc

2. Ông Trương Trúc Phương - Phó Giám đốc

3. Bà Hồng Lê Minh Nguyệt - Phó Giám đốc

II. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các phòng thuộc Sở Tài chính Tây Ninh

1. Văn phòng

2. Thanh tra

3. Phòng Quản lý ngân sách

4. Phòng Tài chính đầu tư

5. Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

6. Phòng Quản lý giá và công sản

III. Thông tin liên hệ Ban Lãnh đạo Sở và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở.

BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc

Ông Trịnh Ngọc Phương
ĐTCQ: 0276.3813179
Email: trinhngocphuong@tayninh.gov.vn

  

TruongTrucPhuong.jpg 

Phó Giám đốc 

Ông Trương Trúc Phương
ĐTCQ: 0276.3823127
Email: phuongtt@tayninh.gov.vn

Phó Giám đốc 

Bà Hồng Lê Minh Nguyệt
ĐTCQ:
0276.3823126
Email: nguyethlm@tayninh.gov.vn
   

 

 

 

 

Phòng Quản lý ngân sách 

 

LamHuynhKimThu.jpg
   Trưởng phòng: Bà Lâm Huỳnh Kim Thu
   ĐTCQ: 0276.3821232
   Email:thulhk@tayninh.gov.vn

NguyenThiTuyetHang.jpg

   

   Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Tuy​ết Hằng
   ĐTCQ: 0276.3821232
   Email: hangntt@tayninh.gov.vn

 

  Phó Trưởng phòng: Trần Thiện Thông
   ĐTCQ: 0276.3821232
   Email: thongtt@tayninh.gov.vn

Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp ​

NguyenVietAnhThu.jpg

     

   Trưởng phòng: Bà Nguyễn Việt Anh Thư
   ĐTCQ: 0276.3822039
   Email: 
thunva@tayninh.gov.vn

   

         

 

Phó Trưởng phòng: Bà Huỳnh Thị Thanh Nam
ĐTCQ:
0276.3822039
Email: namhtt@tayninh.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng: Bà Phạm Vũ Nguyệt Thu
ĐTCQ:
0276.3822039

Email: thupvn@tayninh.gov.vn

Phòng Tài chính đầu tư​ ​

HoThiMyPhuong2.jpg

 

  Trưởng phòngBà Hồ Thị Mỹ Phường
  ĐTCQ: 
0276.3822399

  Email: phuonghtm@tayninh.gov.vn

PhanNguyenThanhTuan.jpg 

  Phó Trưởng phòng: Ông Phan Nguyễn Thanh Tuấn
  ĐTCQ: 0276.3822399
  Email: tuanpnt@tayninh.gov.vn

  

  Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Khắc Du
  ĐTCQ: 0276.3822399
  Email: dunk@tayninh.gov.vn

 

Phòng Quản lý giá và công sản ​ ​

DangThiMyNga.jpg

  

   Trưởng phòng: Bà Đặng Thị Mỹ Nga
   ĐTCQ: 0276.3825118
   Email: ngadtm@tayninh.gov.vn

DangTanPhuc.jpg

  

  Phó Trưởng phòng: Ông Đặng Tấn Phúc
  ĐTCQ: 0276.3825118
  Email: phucdt@tayninh.gov.vn

​       
​   Phó Trưởng phòng: Bà Vũ Thị Thu Nga
  ĐTCQ: 0276.3825118
  Email: ngavtt@tayninh.gov.vn

Thanh tra

DoMinhHuy.jpg

  

   Chánh thanh tra: Ông Đỗ Minh Huy
   ĐTCQ: 0276.3825179
   Email: 
huydm@tayninh.gov.vn

NguyenThanhHien.jpg

  

   Phó Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Thanh Hiền
   ĐTCQ: 0276.3825179
   Email: hiennt@tayninh.gov.vn

Văn phòng​​

   

   Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Nga
   ĐTCQ: 0276.3812660
   Email: ngant@tayninh.gov.vn

PhanLinhCuong02.jpg

​   

  Phó Chánh Văn phòng: Ông Phan Lĩnh Cương
  ĐTCQ: 0276.3812660

  Email: cuongpl@tayninh.gov.vn
 

 

  

  Phó Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Văn Hết
  ĐTCQ: 0276.3812660

  Email: hetnv@tayninh.gov.vn
 

Công khai ngân sách
dịch vụ công trục tuyến
Facebook_Tayninh
Zalo Tây Ninh
Bộ tài chính
văn phòng chính phủ người dân
văn phòng chính phủ doanh nghiệp
cong khai minh bach
gop y du thao
tai lieu xuc tien dau tu
CÔNG TÁC ĐẢNG
ĐOÀN THANH NIÊN
Công đoàn
CỰU CHIẾN BINH
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
cải cách thủ tục hành chính
đường dây nóng
csdl quốc gia
công báo tây ninh
công báo chính phủ
hộp thư điện tử
hỏi đáp
quản lý đầu tư
thanh tra tài chính
tuyên truyền giáo dục pháp luật
thống kê tài chính
tài liệu đk giá
hướng dẫn đăng ký QHNS trực tuyến
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay2,927
  • Tháng hiện tại73,673
  • Tổng lượt truy cập3,888,319
Công khai ngân sách
dịch vụ công trục tuyến
Facebook_Tayninh
Zalo Tây Ninh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây