Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (đến ngày 20/02/2022)

Thứ tư - 23/02/2022 08:21 53 0


Thực hiện Thông báo số 6447/TB-VP ngày 04/9/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản tháng 8 năm 2020. Trong đó, giao Sở Tài chính định kỳ 10 ngày có báo cáo nhanh tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản của tỉnh.

Qua phối hợp Kho bạc nhà nước tỉnh Tây Ninh, Sở Tài chính báo cáo công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (bao gồm vốn địa phương và vốn trung ương) đến ngày 20/02/2022 là: 394.068 triệu đồng, đạt 9,46% kế hoạch vốn năm 2022.

Đvt: triệu đồng

STT

Dự án

Kế hoạch vốn 2022

Giải ngân đến 20/02/2022

Tỷ lệ giải ngân %

A

B

1

2

3=2/1

TỔNG CỘNG (A+B)

4.165.829

394.068

9.46

A

TỈNH QUẢN LÝ

2.331.949

275.722

11.82

I

Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh

162.500

2.711

1.67

 

Thực hiện dự án

162.500

2.711

1.67

1

 Hệ thống tưới tiêu phía tây sông Vàm cỏ Đông ( giai đoạn 1)

162.500

2.711

1.67

II

Sở Tài nguyên & Môi trường 

29.600

0

0.00

 

Chuẩn bị đầu tư

30

0

0.00

1

 Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường 

30

0

0.00

 

Thực hiện dự án

29.570

0

0.00

1

Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (VILG)

26.670

0

0.00

1

 Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường 

2.900

0

0.00

III

Sở Thông tin và Truyền thông

42.800

21.859

51.07

 

Chuẩn bị đầu tư

300

0

0.00

1

Xây dựng hệ thống Truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

150

0

0.00

2

Xây dựng kho dữ liệu dùng chung tập trung của tỉnh (data Warehouse)

150

0

0.00

 

Thực hiện dự án

42.500

21.859

51.43

1

Bổ sung, nâng cấp hệ thống giám sát an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu và Trung tâm giám sát điều hành tập trung của tỉnh

500

0

0.00

2

Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh phục vụ xây dựng Chính quyền số đến năm 2025

15.000

14.800

98.67

3

Nâng cấp hoàn thiện các giải pháp chính quyền điện tử để hướng tới Chính quyền số

12.000

7.059

58.83

4

Trang bị hệ thống Camera giám sát an ninh trật tự tập trung

15.000

0

0.00

IV

Sở Giáo dục và Đào tạo

5.800

0

0.00

 

Thực hiện dự án

5.800

0

0.00

1

Khu in sao đề thi THPT Quốc gia

5.800

0

0.00

V

Sở Y tế

5.000

0

0.00

 

Thực hiện dự án

5.000

0

0.00

1

Dự án thiết lập hệ thống bệnh án điện tử

5.000

0

0.00

VI

Sở Kế hoạch và Đầu tư

29.500

0

0.00

 

Thực hiện dự án

29.500

0

0.00

1

Lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050

29.500

0

0.00

VII

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

15.100

0

0.00

 

Chuẩn bị đầu tư

100

0

0.00

1

Kênh thoát nước Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài

100

0

0.00

 

Thực hiện dự án

15.000

0

0.00

1

Đường ĐD.6A Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài

15.000

0

0.00

VII

BQLDA ĐTXD Giao thông

985.846

204.357

20.73

 

Chuẩn bị đầu tư

6.300

0

0.00

1

Đường Trường Hòa - Chà Là (từ Nguyễn Văn Linh đến ĐT 784)

1.000

0

0.00

2

 Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng - Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh 

5.000

0

0.00

2

Ngầm hóa đường CMT8 từ cầu Quan đến đường Điện Biên Phủ

300

0

0.00

 

Thực hiện dự án

979.546

204.357

20.86

1

Nâng cấp, mở rộng ĐT 782 - ĐT 784  (từ ngã ba tuyến tránh QL22B đến ngã tư Tân Bình)

129.200

1.000

0.77

2

Đường Đất Sét -Bến Củi

115.000

600

0.52

3

Cầu An Hòa

34.300

500

1.46

4

Đường Trần Phú (đoạn từ cửa số 7 nội ô Tòa Thánh đến QL22B)

20.000

500

2.50

5

Nâng cấp, mở rộng ĐT.793-ĐT.792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc)

20.000

1.000

5.00

6

Đường ĐT.794 đoạn từ ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 2)

85.000

0

0.00

7

Nâng cấp mở rộng ĐT.795

118.046

4.119

3.49

8

Đường liên tuyến kết nối vùng N8-787B-789

420.000

196.638

46.82

9

Tiểu dự án đường mòn Bàu Tà On (thuộc dự án Đường ra cửa khẩu Biên Mậu)

20.000

0

0.00

10

Tiểu dự án đường vào cầu Ông Sãi (thuộc dự án Đường ra cửa khẩu Biên Mậu)

18.000

0

0.00

 

Vốn kéo dài

0

0

0.00

VIII

BQLDA ĐTXD Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh

54.820

6.963

12.70

 

Chuẩn bị đầu tư

2.420

0

0.00

1

Nạo vét rạch Gò Suối

80

0

0.00

2

Trạm bơm Tân Long

2.000

0

0.00

3

Nạo vét kênh đìa xù từ cầu Đìa Xù đến giáp rạch Vàm Bảo

50

0

0.00

4

Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2 (kiên cố hóa kênh chính, kênh cấp 1, 2, 3 và kênh tiêu)

50

0

0.00

4

Xây dựng nhà trạm BVR - Đội QLBV&PTR

50

0

0.00

5

Sửa chữa, xây mới một số hạng mục trại giống, cây giống

30

0

0.00

6

Kênh tiêu suối Nước Đục

80

0

0.00

7

 Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Thạnh Lợi, Thạnh Bình, Tân Biên 

30

0

0.00

8

 Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Tân Trung, Tân Bình, TP Tây Ninh 

50

0

0.00

 

Thực hiện dự án

52.400

6.963

13.29

1

Kênh tiêu T12 - 17

10.000

388

3.88

2

Làm mới và gia cố Kênh TN19-1 đoạn từ K1+299 đến K1+629 và bổ sung cống điều tiết tự tràn tại K1+299

1.100

301

27.36

3

Làm mới Cống tiêu luồn K19+800 kênh chính Tân Hưng

4.000

1.500

37.50

4

Xây mới tháp canh lửa - BQL Dầu Tiếng

1.600

0

0.00

5

Nâng cấp HTCN Khu dân cư Cầu Sài Gòn 2, Tân Hòa, Tân Châu

4.500

1.814

40.31

6

Nâng cấp hệ thống cấp nước Khu dân cư Chàng Riệc

2.000

1.381

69.05

7

Nạo vét kênh tiêu Biên Giới

1.000

266

26.63

8

Kênh tiêu Suối Bàu Rong Gia Bình

2.000

140

7.01

9

Kênh tiêu Suối Ông Hùng

1.300

118

9.10

10

Gia cố kênh TN17 đoạn từ K1+900 đến K2+500 (L=600m)

2.000

32

1.62

11

Gia cố kênh N8 đoạn từ K5+855 - K7+753

2.000

58

2.90

12

Gia cố kênh TN17 đoạn từ K0 đến K0+850 (L=850m)

5.000

47

0.95

13

Gia cố kênh N20 đoạn từ K4-K5+300

2.000

96

4.81

14

Xây mới chồi canh lửa - Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát

700

109

15.57

15

Sửa chữa đội, chốt bảo vệ rừng  - BQL Chàng Riệc

700

0

0.00

16

Xây dựng nhà Trạm bảo vệ rừng VQG Lò Gò - Xa Mát

1.300

0

0.00

17

Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Tân Đông, Tân Thành, Tân Châu

1.500

36

2.40

18

Mở rộng khu vực cấp nước xã Tân Hòa

5.000

259

5.18

19

Sửa chữa mở rộng nhà làm việc BQL dự án ngành Nông nghiệp và Trung tâm nước sạch VSMT

1.500

0

0.00

 

Vốn kéo dài

0

0

0.00

IX

Ban QLDA ĐTXD tỉnh Tây Ninh

189.614

9.621

5.07

 

Chuẩn bị đầu tư

1.800

0

0.00

1

Xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam

200

0

0.00

2

Xây dựng cửa khẩu chính Phước Tân

200

0

0.00

3

Trường THPT Nguyễn Huệ

100

0

0.00

4

Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể thao (GĐ2)

200

0

0.00

5

Trường Cao đẳng sư phạm  Tây Ninh

100

0

0.00

6

Trường phổ thông dân tộc nội trú Tây Ninh

100

0

0.00

7

Trường THPT Lương Thế Vinh

100

0

0.00

8

TRường THPT Lê Hồng Phong

100

0

0.00

9

Trường THPT Dương Minh Châu (cơ sở 2)

100

0

0.00

10

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

100

0

0.00

11

Sửa chữa trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Tây Ninh

100

0

0.00

8

 Hệ thống xử lý nước thải đô thị  Hòa Thành giai đoạn 2 

100

0

0.00

9

 Hệ thống xử lý nước thải thị trấn Châu Thành giai đoạn 2 

100

0

0.00

10

Chống ngập điểm ngập 140 ha tại phường Ninh Thạnh

100

0

0.00

11

 Cải tạo, sửa chữa Nhà ở công vụ tỉnh Tây Ninh 

100

0

0.00

 

Thực hiện dự án

187.814

9.621

5.12

1

Trường THPT Lý Thường Kiệt

1.400

1.086

77.61

2

Trường THPT Tân Châu

6.700

1.184

17.67

3

Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

1.000

0

0.00

4

Trường THPT Nguyễn Thái Bình

2.000

0

0.00

5

Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh (giai đoạn 2)

15.000

1.950

13.00

6

Xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

27.000

0

0.00

7

Nâng cấp bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi

6.000

0

0.00

8

Nâng cấp Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

3.700

0

0.00

9

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - giai đoạn 1

60.000

220

0.37

10

Hệ thống thu gom và xửa lý nước thải thị trấn Châu Thành - giai đoạn 1

20.000

170

0.85

11

Xây dựng mới Trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh-Chi nhánh huyện Bến Cầu

900

0

0.00

12

Xây dựng mới Trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh-Chi nhánh huyện Tân Biên

400

0

0.00

13

Xây dựng mới Trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh-Chi nhánh huyện Trảng Bàng

1.000

0

0.00

14

Cải tạo Trung tâm học tập sinh hoạt Thanh thiếu nhi

2.900

952

32.82

15

Trường THPT Tân Hưng

2.000

0

0.00

16

Trường THPT Trần Phú 

6.000

0

0.00

17

 Di tích lịch sử Căn cứ Dương Minh Châu, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu

10.000

131

1.31

18

 Sửa chữa trụ sở làm việc sở Tư pháp 

2.000

0

0.00

19

Trường THPT Tân Đông

3.000

0

0.00

20

 Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 3) 

5.800

0

0.00

21

 Trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa 

2.014

1.928

95.75

22

 Địa điểm lưu niệm Vành đai diệt Mỹ - Trảng Lớn 

2.000

2.000

100.00

23

Trường Khuyết tật Tây Ninh

4.000

0

0.00

24

Chống ngập điểm ngập 140 ha tại phường Ninh Thạnh

3.000

0

0.00

X

 Ban QLDA GMS

115.323

0

0.00

 

Vốn kéo dài

0

0

0.00

 

Thực hiện dự án

115.323

0

0.00

1

Dự án Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kong mở rộng tại Mộc Bài - Tỉnh Tây Ninh

115.323

0

0.00

XI


Công an tỉnh

68.600

0

0.00

 

Chuẩn bị đầu tư

600

0

0.00

1

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Tân Châu

300

0

0.00

2

Mở rộng trụ sở làm việc Công an huyện Châu Thành

300

0

0.00

 

Thực hiện dự án

68.000

0

0.00

1

Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh

30.000

0

0.00

2

Mở rộng trụ sở làm việc Công an thị xã Trảng Bàng

17.500

0

0.00

3

Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Tây Ninh

7.500

0

0.00

4

Cải tạo sửa chữa Trạm Công an kiểm soát xuất nhập cảnh cửa khẩu Xa Mát

2.700

0

0.00

5

Cải tạo sửa chữa Trạm quản lý xuất nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài

800

0

0.00

6

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Gò Dầu

9.500

0

0.00

XII


Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

13.670

693

5.07

 

Chuẩn bị đầu tư

2.370

693

29.26

1

Xây dựng doanh trại và thao trường huấn luyện Trung đoàn bộ binh 174 (giai đoạn 1)

1.460

693

47.49

2

Xây dựng doanh trại Đại đội Thiết giáp/Phòng tham mưu

300

0

0.00

3

Xây dựng hàng rào bảo vệ khu đất dự phòng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh

70

0

0.00

4

Xây dựng hàng rào bảo vệ doanh trại Trung đoàn 174 (Trường quân sự cũ)

100

0

0.00

5

Xây dựng Hội trường 300 chỗ Bộ CHQS tỉnh

440

0

0.00

 

Thực hiện dự án

11.300

0

0.00

1

Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 61/Bến Cầu

1.700

0

0.00

2

Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 105/Tân Biên

1.700

0

0.00

3

Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 1/Tân Châu

1.700

0

0.00

4

Sửa chữa, thay thiết bị điện sinh hoạt doanh trại Tiểu đoàn BB14

700

0

0.00

5

Xây dựng kho vật chất phòng chống lụt bão/Bộ CHQS tỉnh

3.400

0

0.00

6

Xây dựng mới hàng rào bảo vệ doanh trại Tiểu đoàn BB14/eBB174

2.100

0

0.00

XIII


Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

90.300

0

0.00

 

Thực hiện dự án

90.300

0

0.00

1

Lắp đặt hệ thống camera giám sát công nghệ cao tại các cửa khẩu

26.300

0

0.00

2

Đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân (843)

14.000

0

0.00

3

Đường vào Đồn Biên phòng Suối Lam

50.000

0

0.00

 

Vốn kéo dài

0

0

0.00

XIV

Chi cục Kiểm lâm

1.800

0

0.00

 

Thực hiện dự án

1.800

0

0.00

1

Trồng cây phân tán tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025

1.800

0

0.00

XV

Văn phòng UBND tỉnh

1.600

0

0.00

 

Chuẩn bị đầu tư

100

0

0.00

1

 Đầu tư thay mới hệ thống máy lạnh – Trụ sở UBND tỉnh Tây Ninh 

100

0

0.00

 

Thực hiện dự án

1.500

0

0.00

1

 Đầu tư thay mới hệ thống máy lạnh – Trụ sở UBND tỉnh Tây Ninh 

1.500

0

0.00

XVI

Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh

10.000

0

0.00

 

Thực hiện dự án

10.000

0

0.00

 

Thiết bị phim trường 300 chỗ giai đoạn 1

10.000

0

0.00

XVII

UBND Thành phố

44.580

0

0.00

 

Thực hiện dự án

44.580

0

0.00

1

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh

44.580

0

0.00

XVIII

UBND huyện Tân Biên 

5.000

0

0.00

 

Thực hiện dự án

5.000

0

0.00

1

Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển rừng sản xuất huyện Tân Biên giai đoạn 2020-2025 (thuộc Đề án quản lý, phát triển rừng sản xuất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030)

5.000

0

0.00

 

Vốn kéo dài

0

0

0.00

XIX

BQL DAĐTXD Thành phố Tây Ninh

35.500

9.014

25.39

 

Thực hiện dự án

35.500

9.014

25.39

1

Nâng cấp, mở rộng Đường Huỳnh Tấn Phát

35.500

9.014

25.39

XX

BQL DAĐTXD huyện Châu Thành

35.570

2.993

8.42

 

Chuẩn bị đầu tư

170

159

93.47

1

Địa điểm lưu niệm Trường Nội trú Hoàng Lê Kha 

170

159

93.47

 

Thực hiện dự án

35.400

2.834

8.01

1

Nâng cấp khoa khám - cấp cứu - Trung tâm y tế huyện Châu Thành

2.900

0

0.00

2

Trung tâm VHTT và truyền thanh huyện, khán đài 500 chổ ngồi, sân bóng đá, đường chạy điền kinh và các hạng mục phụ trợ

6.500

0

0.00

3

Nâng cấp, mở rộng đường từ Huyện đội – Ngã 3 Sọ - Đường huyện 3 - Đường huyện 4

22.700

2.834

12.49

3

Địa điểm lưu niệm Trường Nội trú Hoàng Lê Kha 

3.300

0

0.00

XXI

BQL DAĐTXD huyện Tân Châu

13.000

0

0.00

 

Thực hiện dự án

13.000

0

0.00

1

Đường ĐH.803 - Tân Hòa (lộ 244)

13.000

0

0.00

XXII

BQL DAĐTXD huyện Dương Minh Châu

16.720

0

0.00

 

Chuẩn bị đầu tư

720

0

0.00

1

Hệ thống thu gom nước thải và vỉa hè Khu phố 3, Khu phố 4 thị trấn Dương Minh Châu

720

0

0.00

 

Thực hiện dự án

16.000

0

0.00

1

Xây dựng khoa kiểm soát bệnh tật - Trung tâm y tế huyện Dương Minh Châu

6.000

0

0.00

2

Đường ĐH 9 giai đoạn 2

10.000

0

0.00

XXIII

BQL DAĐTXD huyện Gò Dầu

38.000

16.943

44.59

 

Thực hiện dự án

38.000

16.943

44.59

1

Nâng cấp, mở rộng đường Cẩm An - Láng Cát

18.000

16.943

94.13

2

Bê tông nhựa các tuyến đường thị trấn Gò Dầu (Đường Hùng Vương, Dương Văn Nốt, Trường Chinh, Lê Trọng Tấn, và các tuyến nhánh)

20.000

0

0.00

XXIV

BQL DAĐTXD Thị xã Trảng Bàng

17.100

403

2.35

 

Chuẩn bị đầu tư

2.800

0

0.00

1

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Trảng Bàng công xuất 10.000m3/ngày đêm - giai đoạn 2

2.200

0

0.00

2

Dự án chống ngập và phát triển hạ tầng kỹ thuật thị xã Trảng Bàng giai đoạn 1

600

0

0.00

 

Thực hiện dự án

14.300

403

2.81

1

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Trảng Bàng công suất 10.000 m3/ngày - giai đoạn 1

14.300

403

2.81

XXV

BQL DAĐTXD huyện Bến Cầu

2.500

164

6.56

 

Vốn kéo dài

0

0

0.00

 

Thực hiện dự án

2.500

164

6.56

1

Thành Bảo Long Giang

2.500

164

6.56

XXVI

BQL DAĐTXD Thị xã Hòa Thành

29.290

0

0.00

 

Chuẩn bị đầu tư

2.290

0

0.00

1

Hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh - giai đoạn 2

100

0

0.00

2

Mở rộng và Hệ thống thoát nước đường Tôn Đức Thắng (từ đường Thượng Thâu Thanh đến Ql22B)

2.190

0

0.00

 

Thực hiện dự án

27.000

0

0.00

1

Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Cừ đến Quốc lộ 22B, Rạch Sevil

12.500

0

0.00

2

Hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh - giai đoạn 2

14.500

0

0.00

XXVII

Cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; cấp bù lãi xuất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ đoanh nghiệp nhỏ và vửa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã

192.620

0

 

 

Hỗ trợ cho các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 57/2018/NĐCP ngày 17/4/2018 

5.000

0

 

 

Chi tạo lập Quỹ Phát triển đất

105.120

0

 

 

Chi bổ sung Quỹ Đầu tư Phát triển

30.000

0

 

 

Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội

30.000

0

 

 

Hỗ trợ đầu tư hạ tầng phục vụ liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025

5.000

0

 

 

Hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020

5.000

0

 

 

Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

5.000

0

0.00

 

Chi trả nợ gốc và lãi vay

7.500

0

0.00

XXVIII

Chưa phân khai

80.196

0

0.00

 

Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương

80.196

0

0.00

 

Nguồn ngân sách địa phương

61.600

0

0.00

 

Thanh toán khối lượng đã và đang thực hiện

18.596

0

0.00

B

HUYỆN QUẢN LÝ

1.833.880

118.346

6.45

1

KẾ HOẠCH GIAO NĂM 2021

1.833.880

118.346

6.45

2

VỐN BỔ SUNG NGOÀI KẾ HOẠCH ĐƯỢC GIAO

0

0

0.00

3

VỐN KÉO DÀI 2020 SANG 2021

0

0

0.00

Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Công khai ngân sách
dịch vụ công trục tuyến
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay15,034
  • Tháng hiện tại63,467
  • Tổng lượt truy cập3,329,219
Bộ tài chính
văn phòng chính phủ người dân
văn phòng chính phủ doanh nghiệp
cong khai minh bach
gop y du thao
tai lieu xuc tien dau tu
CÔNG TÁC ĐẢNG
ĐOÀN THANH NIÊN
Công đoàn
CỰU CHIẾN BINH
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
cải cách thủ tục hành chính
đường dây nóng
csdl quốc gia
công báo tây ninh
công báo chính phủ
hộp thư điện tử
hỏi đáp
quản lý đầu tư
thanh tra tài chính
tuyên truyền giáo dục pháp luật
thống kê tài chính
tài liệu đk giá
hướng dẫn đăng ký QHNS trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây