Dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tài chính năm 2023.

Thứ ba - 06/12/2022 17:30 28 0
Dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tài chính năm 2023.

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xây dựng kế hoạch công tác thanh tra tài chính nhằm phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành về tài chính, ngân sách, giá, phí, lệ phí, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP), thực hiện kiến nghị thanh tra,… thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Kế hoạch công tác thanh tra tài chính phải sâu sát, phù hợp yêu cầu công tác quản lý ngành tài chính trên phạm vi địa bàn tỉnh, đúng quy định của pháp luật về về tài chính, ngân sách, giá, phí, lệ phí, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chông lãng phí.

Kịp thời phát hiện bất cập, vướng mắc trong công tác quản lý tài chính, ngân sách, giá, phí, lệ phí,…; việc thực hiện tiêu chuẩn, định mức và chế độ tài chính hiện hành để kiến nghị sửa đổi, bổ sung; phát hiện và kịp thời đề xuất xử lý hành vi vi phạm (nếu có).

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA

1. Công tác thanh tra, kiểm tra

1.1. Kiểm tra chuyên ngành về giá, phí và lệ phí (01 cuộc)

- Đối tượng: Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên Đán; giá dịch vụ trông giữ ôtô, xe máy, mũ bảo hiểm tại các chợ, khu Du lịch Núi Bà, bệnh viện…. Ngoài ra, sẽ thực hiện các cuộc kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Tài chính.

- Nội dung: kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về giá như: kê khai, đăng ký, niêm yết giá và thu hoặc bán đúng mức giá niêm yết,…

- Hình thức: Sở Tài chính tự làm.

- Phân loại: Kiểm tra chuyên ngành về giá, phí và lệ phí.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2023.

1.2. Thanh tra chuyên ngành tài chính, kế toán (02 cuộc)

a) Trường Cao đẳng Nghề Tây Ninh

+ Nội dung: Thanh tra chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán và THTK, CLP.

+ Thời kỳ thanh tra: Năm 2021

+ Hình thức: Sở Tài chính tự làm.

+ Phân loại: Thanh tra chuyên ngành về tài chính.

+ Thời gian thực hiện: Quý II năm 2023.

b) Ngân sách huyện Bến Cầu

- Nội dung thanh tra: về công tác quản lý tài chính, ngân sách, gồm:

+ Việc lập, quyết định và giao dự toán; chấp hành và quyết toán của ngân sách huyện, xã và công tác quản lý  tài chính một số cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc UBND huyện quản lý.

+ Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

+ Hình thức: Sở Tài chính tự làm.

+ Phân loại: Thanh tra chuyên ngành về tài chính.

+ Thời gian thực hiện: Quý III năm 2023. 

1.3. Kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  (01 cuộc).

- Đối tượng: Một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh, UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh

- Nội dung kiểm tra: về công tác THTK, CLP và quản lý sử dụng tài sản công.

Căn cứ Kế hoạch kiểm tra công tác THTK, CLP trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh ban hành;

- Hình thức: Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định kiểm tra trong đó giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện;

- Phân loại: Kiểm tra hành chính.

-  Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2023. 

2. Công tác tiếp công dân, tham mưu xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo

- Tổ chức tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo; tham mưu cho lãnh đạo Sở xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo kịp thời gian, đúng quy định của pháp luật theo phân công.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở giải quyết tối thiểu 90% đơn khiếu nại, đơn tố cáo thuộc thẩm quyền kịp thời, đúng quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Đôn đốc thực hiện các quyết định xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tổng hợp, báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo định kỳ kịp thời theo quy định.

3. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị trong các Kết luận thanh tra của Sở Tài chính

Thanh tra Sở tổ chức thực hiện:

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị trong các Kết luận thanh tra do Sở Tài chính hoặc UBND tỉnh ban hành (giao Sở Tài chính chủ trì cuộc thanh tra);

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị trong các Kết luận thanh tra của Sở Tài chính và UBND tỉnh ban hành và tham mưu giải pháp, chế tài xử lý đối với những trường hợp chậm thực hiện, không thực hiện kiến nghị (nếu có).

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác thanh tra, kiểm tra

Căn cứ kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2020 được duyệt, Thanh tra Sở thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức khảo sát, nắm tình hình quản lý tài chính và các thông tin liên quan đối với các đơn vị có tên trong Kế hoạch thanh tra 2023 để tập trung trọng điểm thanh tra, kiểm tra nhằm đạt hiệu quả.

- Chủ trì phối hợp các phòng nghiệp vụ thuộc Sở, các Sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện các biện pháp tăng cường hiệu quả công tác thanh tra như:

+ Tổ chức họp rút kinh nghiệm sau mỗi đợt thanh tra, đánh giá những mặt được để phát huy, những mặt chưa được để khắc phục.

+ Tham mưu cho lãnh đạo sở ban hành văn bản giới thiệu những thiếu sót về quản lý tài chính, kế toán của các đơn vị qua công tác thanh tra để các đơn vị chưa được thanh tra biết, tự tổ chức khắc phục, sửa chữa (nếu có thiếu sót tương tự).  

+ Tham mưu cho lãnh đạo Sở tổ chức cho công chức Thanh tra sở đến Sở Tài chính các tỉnh bạn để giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác thanh tra Tài chính

Trường hợp, trong năm 2023 lãnh đạo Sở Tài chính chỉ đạo thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất hoặc tổ chức thanh tra các đối tượng ngoài Kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được duyệt, các cuộc thanh tra đó sẽ được tính vào số cuộc thanh tra, kiểm tra thực hiện của năm 2022 để đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch thanh tra năm.

2. Phân công, tổ chức thực hiện

Giao Thanh tra Sở:

2.1. Tham mưu xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo: Tổ chức tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời đúng quy định của pháp luật; tham mưu, đôn đốc thực hiện các quyết định giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của cơ quan có thẩm quyền ban hành đã có hiệu lực pháp luật.

2.2. Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh năm 2022; tổ chức thực hiện kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh và tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra kịp thời.

2.3. Tham mưu giải pháp, chế tài xử lý trong chậm hoặc không thực hiện các kiến nghị trong Kết luận thanh tra của Sở Tài chính hoặc của UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, theo dõi đôn đốc thực hiện và tổng hợp báo cáo kịp thời.

2.4. Tổ chức thực hiện hoàn thành Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tài chính năm 2023 đảm bảo đạt mục đích, yêu cầu và hiệu quả./.

Toàn văn  1. Dự thảo Quyết định, 2.Dự thảo Kế hoạch.

P. Thanh tra

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Công khai ngân sách
dịch vụ công trục tuyến
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,434
  • Tháng hiện tại43,227
  • Tổng lượt truy cập3,308,979
Bộ tài chính
văn phòng chính phủ người dân
văn phòng chính phủ doanh nghiệp
cong khai minh bach
gop y du thao
tai lieu xuc tien dau tu
CÔNG TÁC ĐẢNG
ĐOÀN THANH NIÊN
Công đoàn
CỰU CHIẾN BINH
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
cải cách thủ tục hành chính
đường dây nóng
csdl quốc gia
công báo tây ninh
công báo chính phủ
hộp thư điện tử
hỏi đáp
quản lý đầu tư
thanh tra tài chính
tuyên truyền giáo dục pháp luật
thống kê tài chính
tài liệu đk giá
hướng dẫn đăng ký QHNS trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây