Kế hoạch tiếp công dân năm 2023 của Sở Tài chính Tây Ninh

Thứ năm - 19/01/2023 15:29 157 0
STC Huong dan dieu hanh
STC Huong dan dieu hanh

Sở Tài chính ban hành Kế hoạch tiếp công dân năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của Sở Tài chính.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; các Nghị định của Chính phủ, Nghị quyết, Chương trình, Kếhoạch của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, quan tâm thực hiện mục tiêu giải quyết kịp thời, triệt để đơn thư phản ánh kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân đúng quy định pháp luật.

2. Yêu cầu

- Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

- Chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

- Tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư phản ánh kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân, kiên quyết không để đơn thư tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân; Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời theo đúng thẩm quyền và trình tự thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt Chỉ thị 35/CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo"; Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Kế hoạch số 3676/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Kế hoạch số 883/KH-UBND ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, gắn với thực hiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2021 - 2025”.

2. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện công tác tiếp công dân; trực tiếp tiếp công dân theo định kỳ đột xuất theo quy định, thực hiện công tác đối thoại với nhân dân.

3. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức và đơn vị trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, nâng cao năng lực hoạt động quản lý nhà nước, đảm bảo đơn thư được giải quyết ngay từ cấp cơ sở.

4. Triển khai thực hiện Quyết định số 165/QĐ-STC ngày 29/7/2022 của Giám đốc Sở Tài chính ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 166/QĐ-STC ngày 29/7/2022 của Giám đốc Sở Tài chính ban hành Nội quy tiếp công dân tại Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh.

5. Thực hiện tốt Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Tài Chính năm 2023.

6. Nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác tiếp công dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bằng giải pháp cử công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện công tác tiếp công dân, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục quy định pháp luật.

8. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, gắn với thực hiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2021 - 2025”.

9. Bố trí phòng tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân Sở Tài chính (số 439, đường 30/4, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh), trang thiết bị làm việc, nội quy phòng tiếp công dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thanh tra Sở

- Trực tiếp tham mưu cho Giám đốc Sở trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, tố cáo của các tổ chức, cá nhân trong phạm vi lĩnh vực quản lý.

- Chủ trì, xây dựng thông báo lịch tiếp công dân, tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân theo quy chế của Sở, thường xuyên cử cán bộ trực, mở sổ ghi chép theo dõi theo quy định.

2. Văn phòng Sở

Chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật tiếp công dân năm 2013, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tiếp công dân cho các cán bộ công chức thuộc Sở; phối hợp Thanh tra Sở trong công tác tiếp công dân.


Tập tin đính kèm:

Kế hoạch số 04/KH-STC ngày 19/01/2023 của Sở Tài chính

P. Thanh tra

  Ý kiến bạn đọc

Công khai ngân sách
dịch vụ công trục tuyến
Facebook_Tayninh
Zalo Tây Ninh
Bộ tài chính
văn phòng chính phủ người dân
văn phòng chính phủ doanh nghiệp
cong khai minh bach
gop y du thao
tai lieu xuc tien dau tu
CÔNG TÁC ĐẢNG
ĐOÀN THANH NIÊN
Công đoàn
CỰU CHIẾN BINH
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
cải cách thủ tục hành chính
đường dây nóng
csdl quốc gia
công báo tây ninh
công báo chính phủ
hộp thư điện tử
hỏi đáp
quản lý đầu tư
thanh tra tài chính
tuyên truyền giáo dục pháp luật
thống kê tài chính
tài liệu đk giá
hướng dẫn đăng ký QHNS trực tuyến
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay398
  • Tháng hiện tại9,334
  • Tổng lượt truy cập3,900,541
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây