Công văn 1974/STC-QLG&CS về việc ý kiến dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh về giá tính lệ phí trước bạ

Thứ sáu - 10/08/2018 00:00 56 0

Công văn 1974/STC-QLG&CS về việc ý kiến dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh về giá tính lệ phí trước bạ

          Trước đây, Căn cứ Nghị định số 45/2001/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn về lệ phí trước bạ, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục thuế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành:

          - Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy, mô tô ba bánh, tàu, thuyền, sà lan áp dụng trên địa bàn tỉnh;

          - Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung khoản 1, Điều 2 Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND  và điều chỉnh, bổ sung Phụ lục I Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy, mô tô ba bánh ban hành kèm theo Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

          - Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc và điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe mô tô, xe máy, mô tô ba bánh, tàu thuyền, sà lan ban hành kèm theo Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

          Hiện nay, Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ (thay thế Nghị định số 45/2001/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ) quy định Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy, mô tô ba bánh, tàu, thuyền, sà lan. Theo đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy thay thế Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND ngày 23/12/2011; Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 và Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy, mô tô ba bánh, tàu, thuyền, sà lan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

          Lý do: Thẩm quyền ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy, mô tô ba bánh, tàu, thuyền, sà lan không phù hợp với các quy định hiện hành.

          Căn cứ quy định tại Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Công văn số 1937/UBND-KTTC ngày 08/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2018, Sở Tài chính dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các Quyết định 53/2011/QĐ-UBND ngày 23/12/2011; Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 và Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy, mô tô ba bánh, tàu, thuyền, sà lan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện các nội dung sau:

          1. Ban Biên tập website Sở Tài chính:

          - Đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử trong thời hạn ít nhất 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến.

          - Thời gian góp ý kiến dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử: từ ngày 09 / 8 /2018 đến hết ngày  08 / 9 /2018.

          2. Các Sở, Ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

          - Góp ý dự thảo Quyết định gửi về Sở Tài chính để hoàn chỉnh Quyết định (đề nghị các đơn vị thống nhất hay không thống nhất có Văn bản gửi về Sở Tài chính).

          - Thời gian góp ý kiến của các Sở, Ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: từ ngày 09 / 8 /2018 đến hết ngày  16/ 8 /2018.

(Dự thảo Quyết định đã được đăng tải trên Mục "Lấy ý kiến các quyết định của UBND tỉnh" trên Cổng thông tin điện tử Tây Ninh)

          3. Địa điểm tiếp nhận ý kiến đóng góp:

          Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh (Phòng Quản lý Giá và Công sản); số 439, đường 30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

          Điện thoại: 0276.3825118

          Tập tin số góp ý xin gửi kèm vào địa chỉ Email: pqlcsvg-stc@tayninh.gov.vn

          Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định quy phạm pháp luật

  Ý kiến bạn đọc

Công khai ngân sách
dịch vụ công trục tuyến
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay559
  • Tháng hiện tại77,404
  • Tổng lượt truy cập3,343,156
Bộ tài chính
văn phòng chính phủ người dân
văn phòng chính phủ doanh nghiệp
cong khai minh bach
gop y du thao
tai lieu xuc tien dau tu
CÔNG TÁC ĐẢNG
ĐOÀN THANH NIÊN
Công đoàn
CỰU CHIẾN BINH
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
cải cách thủ tục hành chính
đường dây nóng
csdl quốc gia
công báo tây ninh
công báo chính phủ
hộp thư điện tử
hỏi đáp
quản lý đầu tư
thanh tra tài chính
tuyên truyền giáo dục pháp luật
thống kê tài chính
tài liệu đk giá
hướng dẫn đăng ký QHNS trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây