Quyết định kiện toàn Hội đồng xét thi đua, khen thưởng Sở Tài chính.

Thứ ba - 06/08/2019 22:00 44 0

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc Kiện toàn Hội đồng xét thi đua, khen thưởng Sở Tài chính


GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

          Theo đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng xét thi đua, khen thưởng và Thư ký Hội đồng xét thi đua, khen thưởng Sở Tài chính như sau:

a. Kiện toàn Hội đồng xét thi đua, khen thưởng của Sở Tài chính gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Văn Tiến Dũng            Giám đốc                                   Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Lương Minh Trí           Phó Giám đốc                           Phó Chủ tịch Hội đồng.

3. Ông Đàm Văn Cường          Trưởng phòng QLNS

                                                    Chủ tịch Công đoàn                 Phó Chủ tịch Hội đồng.

4. Ông Lâm Văn Đức               Chánh Văn phòng                    Thành viên       

5. Bà Hồ Thị Mỹ Phường        Trưởng phòng TCĐT               Thành viên.


6. Bà Đặng Thị Mỹ Nga          Trưởng phòng QLG và CS      Thành viên.

7. Bà Huỳnh Vương Hiếu       Trưởng phòng TCHCSN         Thành viên.

8. Ông Trần Thiện Thông        Chuyên viên phòng QLNS     

                                                    Bí thư Chi đoàn                        Thành viên.

9. Bà Nguyễn Thị Nga             Phó Chánh Văn phòng             Thành viên.

b. Thư ký Hội đồng: bà Mang Thị Hằng Nga - Chuyên viên Văn phòng.

Điều 2. Hội đồng xét thi đua, khen thưởng của Sở Tài chính có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 184/QĐ-STC ngày 30/7/2020 của Giám đốc Sở Tài chính về việc kiện toàn Hội đồng xét thi đua, khen thưởng Sở Tài chính.

Điều 4. Các ông/bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.Quyết định kèm theo.

  Ý kiến bạn đọc

Công khai ngân sách
dịch vụ công trục tuyến
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay598
  • Tháng hiện tại77,443
  • Tổng lượt truy cập3,343,195
Bộ tài chính
văn phòng chính phủ người dân
văn phòng chính phủ doanh nghiệp
cong khai minh bach
gop y du thao
tai lieu xuc tien dau tu
CÔNG TÁC ĐẢNG
ĐOÀN THANH NIÊN
Công đoàn
CỰU CHIẾN BINH
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
cải cách thủ tục hành chính
đường dây nóng
csdl quốc gia
công báo tây ninh
công báo chính phủ
hộp thư điện tử
hỏi đáp
quản lý đầu tư
thanh tra tài chính
tuyên truyền giáo dục pháp luật
thống kê tài chính
tài liệu đk giá
hướng dẫn đăng ký QHNS trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây