Quyết định Về việc công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của ngành Tài chính tỉnh Tây Ninh

Thứ sáu - 11/01/2019 20:00 92 0

Quyết định Về việc công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC  thuộc thẩm quyền của ngành Tài chính tỉnh Tây Ninh

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

          Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

          Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

          Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

         Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

          Căn cứ Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ kiểm  soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

          Căn cứ Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài chính tỉnh Tây Ninh;

          Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 197/TTr-STC ngày 6 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của ngành Tài chính tỉnh Tây Ninh tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn và địa chỉ https://motcua.tayninh.gov.vn.

          Điều 2. Sở Tài chính, UBND cấp huyện có trách nhiệm giải quyết các TTHC cho cá nhân, tổ chức đúng với quy trình nội bộ, quy trình điện tử đã công bố tại Quyết định này. Chủ trì phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung các quy trình nêu trên khi có thay đổi theo quy định pháp luật hiện hành. Tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu, rộng đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết các TTHC tại các địa chỉ nêu trên để người dân, doanh nghiệp tham khảo, thực hiện khi có nhu cầu.

Giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

          Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Tập tin đính kèm:

- Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 11/1/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC  thuộc thẩm quyền của ngành Tài chính tỉnh Tây Ninh.

- Danh sách Thủ tục hành chính giải quyết tại trung tâm hành chính công của tỉnh.

- Danh sách thủ tục hành chính giải quyết cấp huyện.

  Ý kiến bạn đọc

Công khai ngân sách
dịch vụ công trục tuyến
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay751
  • Tháng hiện tại77,596
  • Tổng lượt truy cập3,343,348
Bộ tài chính
văn phòng chính phủ người dân
văn phòng chính phủ doanh nghiệp
cong khai minh bach
gop y du thao
tai lieu xuc tien dau tu
CÔNG TÁC ĐẢNG
ĐOÀN THANH NIÊN
Công đoàn
CỰU CHIẾN BINH
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
cải cách thủ tục hành chính
đường dây nóng
csdl quốc gia
công báo tây ninh
công báo chính phủ
hộp thư điện tử
hỏi đáp
quản lý đầu tư
thanh tra tài chính
tuyên truyền giáo dục pháp luật
thống kê tài chính
tài liệu đk giá
hướng dẫn đăng ký QHNS trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây