Đảng Bộ - Công Đoàn - Đoàn Thanh Niên
Thứ 3, Ngày 29/01/2019, 12:00
Công nhận danh hiệu Phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/01/2019

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN SỞ TÀI CHÍNH

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI;

Căn cứ Hướng dẫn số 29/HD-LĐLĐ ngày 29/9/2011 của Ban Thường vụ liên đoàn lao động Tây Ninh về việc hướng dẫn quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn; Hướng dẫn số 36/HD-LĐLĐ ngày 07/5/2012 của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động Tây Ninh về việc hướng dẫn xét khen thưởng chuyên đề phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà";

Căn cứ Hướng dẫn số 402/HD-CĐVC ngày 12/7/2012 của Công đoàn viên chức về xét khen thưởng chuyên đề phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà";

Căn cứ Biên bản họp xét thi đua khen thưởng của Ban chấp hành Công đoàn Sở Tài chính ngày 03/01/2019, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận và khen thưởng cho 38 Đoàn viên nữ thuộc Công đoàn Sở Tài chính đạt danh hiệu Phụ nữ "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2018 (danh sách kèm theo).

Điều 2. Mức tiền thưởng: 100.000 đồng/người.

Điều 3. Ban chấp hành Công đoàn Sở Tài chính và các Đoàn viên công đoàn có tên tại Điều 1 nêu trên căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký.


DANH SÁCH KHEN THƯỞNG DANH HIỆU PHỤ NỮ "GIỎI VIỆC NƯỚC ĐẢM VIỆC NHÀ" NĂM 2018

STTTỔ CÔNG ĐOÀN/ĐOÀN VIÊN
Thanh tra
1
Đặng Thị Tố Loan
2
Phạm Thanh Thúy
Phòng Quản lý ngân sách
3
Lâm Huỳnh Kim Thu
4
Huỳnh Thị Thanh Nam
5
Nguyễn Thị Thu Ttrang 
6
Ngô Thị Hồng Hạnh 
7
Phạm Thị Hoàng Diệu
Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp
8
Huỳnh Vương Hiếu 
9
Nguyễn Việt Anh Thư 
10
Trần Thị Hạnh
11
Nguyễn Pha Lê
12
Lê Thị Tuyết Quỳnh
13
Phạm Vũ Nguyệt Thu
14
Bùi Thị Ngọc Điệp
 Phòng Tài chính đầu tư
15
Hồ Thị Mỹ Phường 
16
Nguyễn Thị Tuyết Hằng 
17
Nguyễn Thị Hồng Điệp
18
Nguyễn Thị Thanh Thảo 
19
Trần Thị Thanh Trà
20
Nguyễn Thị Kim Thơ
 Phòng Quản lý giá và công sản
21
Đặng Thị Mỹ Nga 
22
Lê Thị Hà Ninh
23
Trần Thị Mỹ Dung
24
Vũ Thị Thu Nga
25
Huỳnh Thị Ngọc Mai
26
Thạch Phương Tâm
 Phòng Tin học và Thống kê
27
Nguyễn Thị Hồng Trang
Phòng Tài chính doanh nghiệp
28
Nguyễn Mai Hân
29
Trương Thùy Dương
30
Đỗ Hòa Huyền Vân
31
Ngô Thị Kim Yến
Văn phòng
32
Nguyễn Thị Nga
33
Đỗ Thị Hồng Thắm
34
Đào Thị Anh Tuyết 
35
Mang Thị Hằng Nga 
36
Võ Thùy Vương Thảo
37
Nguyễn Thị Thuỷ
38
Nguyễn Thị Ngọc Rồng

Tập tin đính kèm:

- Tải về Quyết định 07/QĐ-CĐSTC ngày 22/1/2019.

- Tải về Danh sách đính kèm.

Lượt người xem:  Views:   696
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Đảng Bộ - Công Đoàn - Đoàn Thanh Niên