Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Sở Tài chính

Thứ năm - 01/04/2021 22:00 120 0

Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Sở Tài chính

Thực hiện Công văn số 891/UBND-KT ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh về việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-STC ngày 31/3/2021 của Sở Tài chính về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021,

Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về THTK, CLP năm 2021 tại đơn vị như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành, Chương trình, Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trung ương, của địa phương cho công chức và người lao động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của công chức và người lao động; huy động sự tham gia, phối hợp tích cực của các đoàn thể trong đơn vị trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan phải được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm để cho công chức và người lao động nắm bắt và thực hiện.

2. Yêu cầu

Quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng; quy định pháp luật về thực hành, tiết kiệm chống lãng phí; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình và điều kiện của cơ quan.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối tượng, nội dung, hình thức và thời gian thực hiện:

1.1. Đối tượng tuyên truyên: Toàn thể công chức và người lao động của Sở Tài chính.

1.2. Nội dung tuyên truyền:

- Tuyên truyền các văn bản pháp luật: Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính về quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên.

- Các Chương trình của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 2276/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 về ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

- Các Chương trình của UBND tỉnh: Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 về ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

- Các Kế hoạch đã ban hành của Sở Tài chính: Kế hoạch số 34/KH-STC ngày 31/3/2021 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

  1.3. Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trực tiếp các văn bản trong các cuộc họp giao ban, trên hệ thống mạng nội bộ eGov và cổng thông tin điện tử của cơ quan (Website của Sở Tài chính).

  1.4. Thời gian thực hiện: Trong năm 2021.

  2. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bằng nhiều hình thức đến công chức và người lao động trên các kênh thông tin nội bộ tại cơ quan như: Hệ thống mạng nội bộ eGov và cổng thông tin điện tử của cơ quan (Website của Sở Tài chính).

- Thực hiện: Văn phòng, các Phòng thuộc Sở và các Đoàn thể (Công đoàn, Chi đoàn, Tổ Cựu chiến binh).

  3. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền về thực hành tiết, chống lãng phí bằng các biện pháp thực hiện như sau:

+ Tiết kiệm trong chi tiêu cá nhân của công chức và người lao động tại cơ quan. Trong đó, Lãnh đạo Sở, các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở là những tấm gương đi đầu trong việc thực hiện để làm gương cho công chức, người lao động cơ quan noi theo.

+ Tích cực tuyên truyền cho công chức, người lao động và thông qua đó vận động gia đình, người thân về ý thức tiết kiệm trong tiêu dùng và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới hỏi, việc tang và lễ hội.

+ Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, trong tiêu dùng là một trong những nội dung để xem xét trong quá trình đánh giá công chức, người lao động của cơ quan theo quy định.

+ Tham mưu Lãnh đạo Sở các báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Tài chính theo định kỳ.

- Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Tài chính theo định kỳ 06 tháng, năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Văn phòng có trách nhiệm phối hợp với các phòng thuộc sở triển khai, thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy định. Cụ thể:

- Tham mưu Lãnh đạo Sở về việc sử dụng kinh phí theo đúng chế độ định mức quy định trên tinh thần tiết kiệm và sử dụng kinh phí hiệu quả nhất.

- Tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho công chức, người lao động sau các buổi chào cờ hàng tuần tại cơ quan, trên hệ thống mạng nội bộ eGov và cổng thông tin điện tử của cơ quan (Website của Sở Tài chính).

- Rà soát các văn bản về nội quy, quy chế, quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ tài chính áp dụng trong phạm vi cơ quan.

- Thực hiện tiết kiệm trong sử dụng kinh phí cơ quan và công khai việc sử dụng kinh phí cơ quan theo đúng quy định.

- Tổ công vụ thường xuyên và đột xuất kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan về tiết kiệm việc sử dụng tài sản, điện, nước, ... của công chức và người lao động để kịp thời ngăn ngừa, phát hiện và nhắc nhở thực hiện.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở các báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Tài chính theo định kỳ.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Sở Tài chính.

tập tin đính kèm.

  Ý kiến bạn đọc

Công khai ngân sách
dịch vụ công trục tuyến
Facebook_Tayninh
Zalo Tây Ninh
Bộ tài chính
văn phòng chính phủ người dân
văn phòng chính phủ doanh nghiệp
cong khai minh bach
gop y du thao
tai lieu xuc tien dau tu
CÔNG TÁC ĐẢNG
ĐOÀN THANH NIÊN
Công đoàn
CỰU CHIẾN BINH
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
cải cách thủ tục hành chính
đường dây nóng
csdl quốc gia
công báo tây ninh
công báo chính phủ
hộp thư điện tử
hỏi đáp
quản lý đầu tư
thanh tra tài chính
tuyên truyền giáo dục pháp luật
thống kê tài chính
tài liệu đk giá
hướng dẫn đăng ký QHNS trực tuyến
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay856
  • Tháng hiện tại856
  • Tổng lượt truy cập3,892,063
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây