Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
Thứ 4, Ngày 05/06/2019, 11:00
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/5/2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/06/2019
Báo cáo 180/BC-STC ngày 05/6/2019

 ​I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHẬM NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN:

1. Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán:

Tính đến ngày 31/5/2019 có 04 dự án các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán.

So với báo cáo số 137/BC-STC ngày 06/5/2019 giảm 01 dự án.

STTTên dự án Thời gian Dự án hoàn thành
 Ban GPMB đường Xuyên Á
(01 dự án)
 
1Quyết toán chi phí để GPMB, thực hiện đường Xuyên Á- dự án đường Xuyên Á- đoạn tránh thị trấn Trảng BàngChủ trương quyết toán 01/8/2017
 Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh
(01 dự án)
 
1Các phòng học trường Chính trị Tây Ninh02/4/2015
 Sở Thông tin và Truyền thông
(01 dự án)
 
1Xây dựng hệ thống phần mềm văn phòng điện tử cho toàn tỉnh theo mô hình đám mây28/12/2017
 UBND huyện Hòa Thành
(01 dự án)
 
1Trường THCS Trần Bình Trọng09/06/2016

 

2. Dự án hoàn thành đã lập Báo cáo quyết toán nhưng chưa đủ hồ sơ quyết toán:

Tính đến ngày 31/5/2019 có 02 dự án chủ đầu tư cần bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

So với báo cáo số 137/BC-STC ngày 06/5/2019 tăng 01 dự án.

STTTên dự án Giá trị đề nghị quyết toán Thời gian hoàn thành
 UBND huyện Bến Cầu
 (01 dự án)
  
1Nâng cấp đường 786 (đoạn từ kênh đìa xù đến đường Xuyên Á)     302.684 25/12/2015
2Nhà máy xử lý nước thải khu vực thị trấn Dương Minh Châu       21.893 28/07/2017

 

Tính đến 31/5/2019, Sở Tài chính nhận được văn bản của sở xây dựng chuyên ngành thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình hoàn thành của các dự án do tỉnh quản lý, trong đó có 17 dự án chưa nộp báo cáo quyết toán về Sở Tài chính:

STTSở xây dựng chuyên ngành/Tên Dự ánSố văn bản
(Ngày văn bản)
Chủ đầu tư
IDự án đã kiểm tra công tác nghiệm thu nhưng chưa nộp báo cáo quyết toán tháng trước chuyển sang  
Sở Xây dựng  
1Kho lưu trữ chuyên dụng giai đoạn 13136/SXD-QLXD (29/11/2018)BQL Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh
2Cơ sở thu hồi và tái chế rác thải đô thị Mộc Bài125/SXD-QLXD (15/01/2019)Ban quản lý dự án GMS
3Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp 4, xã Suối Dây, huyện Tân Châu442/SXD-QLXD (04/3/2019)BQL Dự án ĐTXD ngành Nông nghiệp và PTNT
Sở Nông nghiệp và PTNT   
1Sửa chữa thường xuyên kênh và công trình địa bàn Xí nghiệp Thủy lợi Tân Biên. Hạng mục: Gia cố kênh chính Tân Hưng đoạn từ K21+830 đến K21+930; Gia cố kênh N11-2 đoạn từ K0+300 đến K0+800; Làm mới tràn bên tại KC kênh N111024/SNN-QLXDCT (26/4/2019)Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh
2Sửa chữa thường xuyên kênh và công trình địa bàn Xí nghiệp Thủy lợi Dương Minh Châu. Hạng mục: Gia cố kênhN2 đoạn từ K2+190 đến K2+6001025/SNN-QLXDCT (26/4/2019)Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh
3Sửa chữa thường xuyên kênh và công trình địa bàn Xí nghiệp Thủy lợi Tân Biên. Hạng mục: Nạo vét kênh tiêu T1-2 đoạn từ K0 đến K3+982; Nạo vét kênh tiêu T1-1 Tân Hưng đoạn từ K0 đến K2+465868/SNN-QLXDCT (11/4/2019)Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh
4Sửa chữa thường xuyên kênh và công trình địa bàn Xí nghiệp Thủy lợi Dương Minh Châu. Hạng mục: Nạo vét kênh tiêu T12-15 đoạn từ K0 đến K5+4001026/SNN-QLXDCT (26/4/2019)Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh
5Sửa chữa thường xuyên kênh và công trình địa bàn Xí nghiệp Thủy lợi Gò Dầu. Hạng mục: Nạo vét kênh tiêu Đá Hàng đoạn từ K4 đến K8+7051023/SNN-QLXDCT (26/4/2019)Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh
6Đê bao chuyển đổi cơ cấu cây trồng ấp Phước Đông, xã Phước Chỉ936/SNN-QLXDCT (19/4/2019)BQL Dự án ĐTXD ngành Nông nghiệp và PTNT
7Sửa chữa thường xuyên kênh và công trình địa bàn Trạm thủy lợi liên huyện. Hạng mục: BTH kênh TN17 đoạn từ K14+400 đến K14+700799/SNN-QLXDCT (03/4/2019)Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh
IIDự án đã kiểm tra công tác nghiệm thu nhưng chưa nộp báo cáo quyết toán phát sinh trong tháng  
Sở Xây dựng  
1Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trung tâm giáo dục lao động xã hội962/SXD-QLXD
(26/4/2019)
BQL Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh
Sở Nông nghiệp và PTNT   
1Sửa chữa thường xuyên kênh và công trình địa bàn Xí nghiệp Thủy lợi Thành phố. Hạng mục: Gia cố kênh TN11 đoạn từ hạ lưu CQĐ K3+119 đến K3+500; Sửa chữa kênh tiêu TN17-1 đoạn từ K0 đến K+473.1084/SNN-QLXDCT
(06/5/2019)
Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh
2Sửa chữa thường xuyên kênh và công trình địa bàn Xí nghiệp Thủy lợi Tân Châu. Hạng mục: Nạo vét kênh tiêu TT5 đoạn từ K3 đên sK5+800; Bổ sung cống xả đáy tại K8+9001085/SNN-QLXDCT
(06/5/2019)
Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh
3Sửa chữa thường xuyên kênh và công trình địa bàn Xí nghiệp Thủy lợi Trảng Bàng. Hạng mục: Gia cố kênh N20-12 đoạn từ K0+10 đến K0+390; Nạo vét kênh tiêu N20-13 đoạn từ K0 đến K3+800; Gia cố kênh N20-14 đoạn từ K5+997 đến K6+600 TL CQĐ QL221190/SNN-QLXDCT
(15/5/2019)
Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh
4Sửa chữa thường xuyên kênh và công trình địa bàn Xí nghiệp Thủy lợi Tân Châu. Hạng mục: Làm mới CTL tại K14+300 trên kênh chính Tân Châu.1191/SNN-QLXDCT
(15/5/2019)
Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh
5Sửa chữa thường xuyên kênh và công trình địa bàn Xí nghiệp Thủy lợi Gò Dầu. Hạng mục: Gia cố kênh N14-20 đoạn từ K0 đến K0+4321289/SNN-QLXDCT
(23/5/2019)
Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh
6Sửa chữa thường xuyên kênh và công trình địa bàn Xí nghiệp Thủy lợi Gò Dầu. Hạng mục: Sửa chữa tràn bên K3+930 kênh N18-19 (bờ tả); Gia cố kênh N18-19-5 đoạn từ K0 đến TL CĐT K0+2831290/SNN-QLXDCT
(23/5/2019)
Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh
Lượt người xem:  Views:   1545
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản