Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
Thứ 2, Ngày 06/07/2020, 09:00
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 06/2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/07/2020

Căn cứ Quy chế phối hợp số 01/QCPHLN-TC-KHĐT-XD-GTVT-NTPTNT-CT-NV-KBNN ngày 03 tháng 07 năm 2018 về việc phối hợp trong công tác quản lý dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương giữa Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương, Sở Nội vụ, Kho bạc nhà nước Tây Ninh.

Sở Tài chính báo cáo danh mục dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 06/2020 như sau:

Số dự án đã phê duyệt quyết toán là 04 dự án.

Tổng giá trị phê duyệt quyết toán là 40.017 triệu đồng.

   Đvt: Triệu Đồng
STTTên dự án Tổng MĐT  Giá trị
 phê duyệt
quyết toán 
 Số còn phải thanh toán tiếp sau khi bù trừ số phải thu, phải trả 
 Công ty TNHH Phát triển KCN TMTC7.9277.12495
1Kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với diện tích tăng thêm 7,946 ha của KCN TMTC7.9277.12495
 Sở Thông tin Truyền thông11.84810.674581
1Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý ngành y tế (Giai đoạn 2).11.84810.674581
 Ban QLDA ĐTXD ngành NN & PTNT TN28.000613213
1Chi phí CBĐT: Trạm bơm và kênh tưới xã Suối Đá, xã Phan28.000613213
 Ban QLDA ĐTXD thị xã Hòa Thành27.62921.6071.162
1Nâng cấp mở rộng đường Châu Văn Liêm (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Lý Thường Kiệt)27.62921.6071.162
Tổng cộng (04 dự án)       75.404         40.017                             2.052
Lượt người xem:  Views:   807
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản