Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
Thứ 5, Ngày 01/04/2021, 14:00
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 03/2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/04/2021

Căn cứ Quy chế phối hợp số 01/QCPHLN-TC-KHĐT-XD-GTVT-NTPTNT-CT-NV-KBNN ngày 03 tháng 07 năm 2018 về việc phối hợp trong công tác quản lý dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương giữa Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương, Sở Nội vụ, Kho bạc nhà nước Tây Ninh.

Sở Tài chính báo cáo danh mục dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 3/2021 như sau:

Số dự án đã phê duyệt quyết toán là 03 dự án.

Tổng giá trị phê duyệt quyết toán là  62.091 triệu đồng.

Đvt: triệu đồng

STTTên dự án Tổng MĐT  Giá trị
 phê duyệt
quyết toán 
 Số còn phải thanh toán tiếp sau khi bù trừ số phải thu, phải trả 
IBan QLDA ĐTXD ngành NN & PTNT 25.895.000.00022.500.536.0921.233.800.092
1Vùng lúa chất lượng cao xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.           25.895.000.000           22.500.536.092       1.233.800.092
IIBan QLDA ĐTXD Thành phố Tây Ninh45.385.855.00039.201.941.0001.884.224.000
1Trường THCS Hiệp Ninh           45.385.855.000           39.201.941.000 1.884.224.000
IIIBan quản lý khu kinh tế tỉnh         17.230.691.000             388.845.000  
1CBĐT: Kênh tiêu thoát nước khu đô thị cửa khẩu Xa Mát           17.230.691.000               388.845.000  
Tổng cộng (03 dự án)         88.511.546.000        62.091.322.092       3.118.024.092
Lượt người xem:  Views:   615
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản