Đảng Bộ - Công Đoàn - Đoàn Thanh Niên
Thứ 3, Ngày 29/01/2019, 12:00
Tặng thưởng danh hiệu thi đua năm 2018 đối với Tập thể và cá nhân thuộc Công đoàn Sở Tài chính
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/01/2019

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN SỞ TÀI CHÍNH

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-LĐLĐ ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-CĐVC ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Công đoàn viên chức tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy chế khen thưởng của Công đoàn viên chức tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Biên bản họp xét thi đua khen thưởng của Ban chấp hành Công đoàn Sở Tài chính ngày 03/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận và khen thưởng cho 08 tập thể đạt danh hiệu Tổ công đoàn xuất sắc, 62 cá nhân đạt danh hiệu Đoàn viên Công đoàn xuất sắc năm 2018 và 07 cá nhân có thành tích tham gia nhiều hoạt động phong trào của công đoàn năm 2018 (danh sách kèm theo).

Điều 2. Mức tiền thưởng như sau:

- Tổ công đoàn xuất sắc: 300.000 đồng/Tổ.

- Đoàn viên công đoàn xuất sắc: 100.000 đồng/người.

- Đoàn viên công đoàn có thành tích tham gia nhiều hoạt động phong trào của công đoàn: 100.000 đồng/người.

Điều 3. Ban chấp hành Công đoàn Sở Tài chính, các Tổ công đoàn và các Đoàn viên công đoàn có tên tại Điều 1 nêu trên căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký.

 

Tập tin đính kèm:
Tải về Tải về Quyết định 06/QĐ-CĐSTC ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Tải về Tải về Danh sách kèm theo.

Lượt người xem:  Views:   704
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Đảng Bộ - Công Đoàn - Đoàn Thanh Niên