Đảng Bộ - Công Đoàn - Đoàn Thanh Niên
Thứ 6, Ngày 17/07/2020, 14:00
Hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/07/2020
Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025.

          Sáng ngày 17/7/2020 tại Hội trường Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị đảng viên 6 tháng năm 2020. Thành phần tham dự gồm có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Sở cùng toàn thể đảng viên của 3 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính và đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đến dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Đước, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì Hội nghị.


          Hội nghị đã thông qua các báo cáo của Đảng bộ Sở Tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động của BCH đảng bộ 6 tháng đầu năm 2020, xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Đảng bộ Sở; Báo cáo kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Đảng bộ Sở;   Báo cáo tổng hợp ý kiến của quần chúng góp ý xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên, chính quyền, đoàn thể 06 tháng đầu năm 2020.


Hội nghị tiến hành thảo luận các báo cáo, tập thể đảng viên đã tích cực đóng góp ý kiến bổ sung và thống nhất cao những kết quả đạt được cùng những hạn chế 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.


          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đước tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối và đóng góp của các đảng viên. Đồng thời, chỉ đạo toàn thể đảng viên và cấp ủy cần quan tâm và thực hiện một số nội dung sau:

          1. Thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của người đảng viên; không vi phạm 19 điều đảng viên không được làm; tích cực tham gia xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh; tham gia xây dựng chi bộ, chính quyền đoàn thể địa phương thông qua sinh hoạt theo quy định 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Ban Chấp hành Trung ương và sinh hoạt tổ dân cư tự quản, nơi cư trú. Mỗi cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải thể hiện được trách nhiệm nêu gương của mình theo Quy định số 101-QÐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư TW đảng.

          2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả và thiết thực Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo dức phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020: "Tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh".

          3. Thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết TW4 của BCT (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. 

          4. Thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và các chuyên đề trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ  tám Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII; Triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.


          5. Toàn đảng bộ phải đoàn kết, phối kết hợp tốt giữa đảng, chính quyền và các đoàn thể cơ quan hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ đã đề ra. Đặc biệt quan tâm "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; quyết tâm xây dựng Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; hiệu quả công tác quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính; tạo sự minh bạch, hiệu quả trong việc sử dụng ngân sách nhà nước và quản lý tài sản công", góp phần xây dựng các các chi bộ trực thuộc và đảng bộ Sở Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020./.

 

ĐUV. PHỤ TRÁCH TUYÊN GIÁO

Lượt người xem:  Views:   1234
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Đảng Bộ - Công Đoàn - Đoàn Thanh Niên