Tin Tức
Thứ 5, Ngày 18/11/2021, 15:00
Bến Cầu-xây dựng đề án tạo động lực mới thúc đẩy phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/11/2021
Thực hiện Chương trình số 29-CTr/HU ngày 20/12/2020 của Huyện ủy Bến cầu về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài

            Huyện Bến Cầu vừa xây dựng dự thảo Kế hoạch đề xuất, tham gia đóng góp xây dựng đề án tạo động lực mới thúc đẩy phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Bên cạnh mục tiêu tổng quát, giai đoạn 2020 - 2025, Bến Cầu phấn đấu hoàn thành mục tiêu khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài về phát triển công nghiệp; trong đó một số ngành công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tầm nhìn đến năm 2030, Bến Cầu trở thành huyện có khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài hiện đại. Tỷ trọng công nghiệp trong GRDP đạt 40%, trong đó công nghiệp chế biến đạt  25%. Giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo đạt 40%. Với tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân 8,5%/năm, trong đó công nghiệp chế biến đạt bình quân trên 10%/năm với tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ đạt trên 70%. 

            Huyện Bến Cầu tiếp tục thực hiện chính sách phân bổ không gian, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy hoạch phát triển khu kinh tế gắn kết chặt chẽ với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện; giữa chiến lược, quy hoạch phát triển của huyện, phù hợp với yêu cầu cơ cấu lại các ngành tại khu kinh tế, bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển các tại khu kinh tế. Lựa chọn một số ngành, sản phẩm công nghiệp chủ lực tại khu kinh tế để ưu tiên phát triển theo nguyên tắc: Dựa trên kết quả phân tích khách quan lợi thế; ngành có khả năng tham gia sâu vào sản xuất; có ý nghĩa nền tảng, có tác động lan tỏa cao đến các ngành kinh tế khác; sử dụng các công nghệ sạch, thân thiện môi trường; có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao; tăng nguồn thu ngân sách và sử dụng nhiều lao động. Giai đoạn đến năm 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030, tập trung ưu tiên phát triển, công nghiệp điện, công nghiệp dệt may, giày da áp dụng công nghệ kỹ thuật số, sự động hóa, thiết bị cao cấp và công nghệ sinh học,….

            Qua đề án nhằm tạo động lực mới thúc đẩy phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, để phấn đấu đưa công nghiệp huyện Bến Cầu phát triển nhanh, bền vững trở thành ngành kinh tế trọng điểm, tạo động lực phát triển của nền kinh tế.

Phòng Tài chính - Kế hoạch Bến Cầu.

Lượt người xem:  Views:   381
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức