Tin Tức - Thông báo
 
NỘI QUY CƠ QUAN (Kèm theo Quyết định số: 155 /QĐ-STC ngày 29 tháng 6 năm 2020)Quyết định số: 155 /QĐ-STCĐiều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng1. Nội quy này được áp dụng tại cơ quan Sở Tài chính Tây Ninh.2. Công chức, người lao động thuộc Sở Tài chính; tổ chức và cá nhân đến liên hệ công tác phải chấp hành nghiêm các quy định tại Nội quy này.Điều 2. Chế độ làm việc, thời gian làm việc1. Các ...
 
​THÔNG BÁOVề việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản              Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.             Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh thông báo việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá thanh lý tài sản công xe ô tô 04 chỗ ngồi, Nhãn hiệu Honda Accord, biển số ...
 
​THÔNG BÁOSố điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Tài chínhThực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/6/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong các cơ quan đơn vị và Công văn số 3232/UBND-NC ngày 15/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của ...
 
          Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2019;          Sở Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 257/QĐ-STC ngày 08/7/2019 về việc thanh tra công tác quản lý tài chính, kế toán tại Sở Công thương tỉnh Tây Ninh. Thời kỳ thanh tra: năm 2018. Thời hạn thanh tra: 30 ngày làm việc. Đoàn thanh tra do Phó Chánh thanh ...
 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNHCăn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ...
 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;Căn cứ Nghị định số ...
 
- Gói thầu: “Gia hạn phần mềm diệt virut và phòng chống mã độc cho trung tâm dữ liệu Sở Tài chính”.
 
- Tên gói thầu: Gia hạn phần mềm diệt virut và phòng chống mã độc cho trung tâm dữ liệu Sở Tài chính.- Tên Nhà thầu: Công ty TNHH Viễn Thông Tin học 119, Địa chỉ: 024 Lê Lợi, Khu phố 3, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Mã số thuế: 3900435954.- Tổng giá trị trúng thầu chào giá cung cấp trọn gói: 29.880.000 đồng (Hai mươi chín triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng).- ...
 
THƯ MỜI CHÀO GIÁKính gửi: Quý Đơn vị, Công ty. Sở Tài chính Tây Ninh có nhu cầu gia hạn bản quyền phần mềm Virus cho hệ thống Server Sở Tài chính. Kính mời Quý Đơn vị, Công ty tham gia chào giá cạnh tranh theo những nội dung sau:STTTên Hàng hóaĐVTSố lượng1Bản quyền phần mềm Virus Kaspersky Enpoint Security for Business – Select- Chức năng:+ Bảo vệ máy trạm (Anti Malware + ...