Tin Tức - Thông báo
 
văn bản đính kèmQUYẾT ĐỊNHVề việc công bố quy trình điện tử giải quyết TTHC của ngành Tài chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh  CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNHCăn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 ...
 
THÔNG BÁOVề việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sảnCăn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh thông báo việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án tịch thu sung quỹ Nhà nước, tài sản gồm: Xe ô tô nhãn hiệu Lexus-RX 350 màu bạc, biển số 51A-75795 và Xe ô tô nhãn hiệu Lexus- RX 450H, Biển số:51A-58178 (Bán phụ tùng, riêng khung xe và ...
 
NỘI QUY CƠ QUAN (Kèm theo Quyết định số: 155 /QĐ-STC ngày 29 tháng 6 năm 2020)Quyết định số: 155 /QĐ-STCĐiều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng1. Nội quy này được áp dụng tại cơ quan Sở Tài chính Tây Ninh.2. Công chức, người lao động thuộc Sở Tài chính; tổ chức và cá nhân đến liên hệ công tác phải chấp hành nghiêm các quy định tại Nội quy này.Điều 2. Chế độ làm việc, thời gian làm việc1. Các ...
 
QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Tài chínhthực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh   CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNHCăn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính ...
 
​danh mục kèm theoDANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾTCỦA NGÀNH TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH(kèm theo Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh) SttTên thủ tục hành chínhLĩnh vựcThời gian giải quyết theo quy định của pháp luậtThời gian giải quyếtthực tế tại tỉnhĐịa điểm thực hiệnPhí, lệ phí(nếu có)Căn cứpháp lýTTHC thực ...
 
​THÔNG BÁOVề việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản              Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.             Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh thông báo việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá thanh lý tài sản công xe ô tô 04 chỗ ngồi, Nhãn hiệu Honda Accord, biển số ...
 
​THÔNG BÁOSố điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Tài chínhThực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong các cơ quan đơn vị; Thực hiện Công văn số 3232/UBND-NC ngày 15/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ ...
 
          Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2019;          Sở Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 257/QĐ-STC ngày 08/7/2019 về việc thanh tra công tác quản lý tài chính, kế toán tại Sở Công thương tỉnh Tây Ninh. Thời kỳ thanh tra: năm 2018. Thời hạn thanh tra: 30 ngày làm việc. Đoàn thanh tra do Phó Chánh thanh ...
 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNHCăn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ...