Văn bản Quy phạm Pháp luật
Đính chính Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 
Số Ký hiệu:
815/QĐ-BTC 
Ban hành:
03/06/2020 
Người ký:
CVP BTC Trần Quân 
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
03/06/2020 
Trích yếu:
Đính chính Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật 
Nội dung Tập tin Đính kèm: